Fildena Super Active
fildena gel capsule

€0,60


KÖP FILDENA


Fildena Super Active Att ta stora hårda piller för att få erektion blir monotont och svårt ibland. Fildena Super Active är en sådan formel utvecklad med mjukt inflytande. De mjuka gelkapslarna är en avancerad komposition av de grundläggande Fildena 100 mg tabletterna. Den yttre strukturen av drogen betyder mycket för dess prestanda och effektivitet. Super Active är snabbare och mycket effektiv eftersom tiden som krävs för att lösa upp efter att konsumtionen är mindre jämförbar. Sildenafil Citrate kompositionen ger upphov till den erotiska styrkan så att en sexuellt uppvuxen man uppnår erektion som är starkare och svårare för att uppnå toppnöjdhet. Läkemedlet passar män i alla åldrar, bara en särskild kategori män som är intoleranta mot Sildenafil Citrat ska undvika att konsumera det. Fildena Super Active gör det extremt lättare för mannen att få en starkare erektion som stannar längre.Specifikation

CAS nr 171599-83-0
Märke Viagra (Fildena) | 74
Name Fildena Super Active
Generiskt namn Sildenafil Softgel Capsules
Sammansättning Each Softgel Capsules contains Sildenafil Citrate IP motsvarar Sildenafil 100 mg.
Formel -
Molekylvikt -
Synonymer -
Hårdhet -
Färg Deep Navy Blue
Form Elipse
Doseringsformulär 100 mg Softgel Capsules
Purity 98% ~ 101%
Giltighet 24 Månader från Mfd. Datum
Förpackning 10X10T
Minsta beställningskvantitet 10


Beskrivning

Vad är Fildena Super Active?

Fildena Super Active är en produkt från Fortune Healthcare Ltd. Den innehåller den aktiva ingrediensen Sildenafil Citrate, och tjänar därmed syftet med behandling av erektil dysfunktion samt andra impotensproblem hos män . Sildenafilcitrat faller under kategorin fosfodiesterashämmare, och är därmed mest lämpliga för män. Läkemedlets doser finns i tre alternativ som är 25 mg, 50 mg och 100 mg. Dessutom inkluderar kontraindikationer människor som använder nitrater, eftersom sildenafil kan öka hypotensiva effekterna av nitrater. Patienter som är överkänsliga mot sildenafil bör också ta hand om när man beaktar användningen av Fildena. Några andra situationer som bör beaktas före användning av Fildena inkluderar nedsatt leverfunktion, nyligen myokardinfarkt, såsom stroke och hjärtinfarkt, degenerativa retinala störningar och nedsatt leverfunktion.

Rekommenderade doser och behandlingstiden 171

The usual recommended dosage for most sildenafil citrate based drugs is 50 mg per day, and such is the usual dosage for Fildena Super Active. There are, however, situations that alter the effectiveness as well as the body’s tolerance of the drug, and thus one can also use the 100mg/day doses or the 25mg/day accordingly. Fildena should be taken about 30 minutes to an hour before any sexual activity. Its optimum effect is achieved after 2 hours from its intake and the general drug effect may last to an average of 4 hours. Fildena does not require a doctor’s prescription, and thus issues regarding on what dosage to take are more or less carefully handled. However, patients are advised to take no more than one dosage per day.

Biverkningar och varningar

Fildena biverkningar varierar från mild till måttlig. Några av dessa effekter är huvudvärk, upprörd mage, ansiktssvullnad och yrsel. Fler biverkningar, även om de förekommer i mindre omfattning, inkluderar suddig syn, ökad känslighet mot ljus och en blå / grön tonad syn. Vid 2005 hade FDA fått flera rapporter om att sildenafil möjligen hade orsakat dödsfall för sina patienter. Samma år, och på grund av det offentliga trycket, tvingades kroppen att inrätta studier för att fastställa om detta verkligen var sant. En av deras ansträngningar var att inrätta en webbplats där dödsfall som var relaterade till sildenafil på något sätt rapporterades. Resultaten visade emellertid att sildenafil var långt ifrån den primära orsaken till deras dödsfall, vilket kan ha orsakats av existerande tillstånd såsom hjärtinfarkt. Det är också värt att notera att FDA känner igen potentialen för plötslig hörselnedsättning på grund av intaget av pde5-hämmare som sildenafil.

Läkemedelsinteraktioner

Författarna anger in vitro-studier och in vivo-studier av hämmare som interagerar med sildenafilcitrat. Författaren indikerar att cimetidin (800 mg) orsakade en ökning av koncentrationen av sildenafil vid samtidig administrering. In vivo-studierna visade en 56% ökning av plasmakoncentrationen av sildenafil när de administrerades med sildenafil till friska mottagare. Dessutom visar studier som citeras i papperet att sildenafilmetabolism påverkas av cytokrom p450 (CYP) isoformer. Hämmarna av de nämnda isoenzymerna kan leda till en minskning av clearance av sildenafil. Vidare kan inducerare av samma isoenzymer leda till ökad clearance av sildenafil. Andra kända vanliga läkemedel som interagerar med sildenafilcitrat inkluderar erytromycin, saquinavir, ritonavir, mibefradil, flukonazol och itrakonazol.

Kundrecensioner

Som framgår av ovan uppskattar John Godwin Fildena-rollen som en ED-medicinering och laudar det genom att jämföra det med andra ED-läkemedel. Detta är bara en av de flera recensionerna som uttrycker kundernas tacksamhet med den effekt som Fildena har på dem.
En annan användare av Fildena Super Active uppskattade sitt gelatingjorda skal för lätt att svälja. Robert fann den biverkningsfri och utvärderade även priset på det här varumärket. Juan var nöjd med sitt "snabba svar". Sammantaget är användarna nöjda med detta läkemedel på grund av dess snabba inverkan, rimliga priser, inga biverkningar och gynnsamma formuleringar.

Fildena Super Active Price, Tillgängliga Former och Dosering

Fildena Super Active pills retail at an average price of 10 pills at 36 USD, which is 3.6 dollars per pill.
Som visas på skärmdumpen nedan täcker primärsändningen inte flera länder som listas i skärmdumpen. Vidare saknas konkret hänvisning till fraktkostnader. Om du planerar att få ett inköp på mer än 150 dollar, behöver du inte oroa dig för frakt till USA, Australien och Kanada.

Fildena Super Active will make you erotically powerful within a night's time. Sex is flawless and erection nothing lesser than a rock. The medication is discovered and manufactured by Fortune Healthcare specifically for men troubled of taking pills to get their erectile failures sorted out. This new entry in the list of ED drugs is absolutely different from the routine Viagra replicas. Although Sildenafil Citrate being the basic formula used, the drug works efficiently in treating impotence in men. The drug is available in 100 mg dosage which serves a satiating composition keeping men active for around 6 hours. The drug works the best by improving enzyme performance and by boosting up blood flow to the main organ. The Super Active formula gives men the best results by improving sexual performance without any worries of failures. This new form absorbs faster compared to generic classic pills. By improving blood supply to the penile the drug generates peak sex drive by working on erotic disabilities and curing ED from the core. Fildena Super Active gives you strength for improving erotic potency which enables you to get erection naturally. Preserving the interest of your lady love in you is the most exciting thing if taken positively. If you are going through the issue of Erectile Dysfunction, then consuming these sensational ED drug will reduce all your pains of being an impotent. The powerful drug stays active in the human body for 6 hours long. For better results, the drug should be consumed over light meals. This Super Active form of Fildena will do no good if consumed with alcohol or grape fruit juice. Generally all the ED drugs don't suit everyone. There are cases where these conventional ED medications are banned from consuming for men having diabetes and high blood pressure. Fildena Super Active being an advanced composition is safe for diabetics. However, the other contra-indications remain the same. The ED curing formula is not safe for those who have underwent prostate surgery or those living with cardiac issues.

Läkemedlet rekommenderas inte säkert för kvinnor och barn. Endast män kan konsumera läkemedlet för att bota deras erektilproblem. Fildena Super Active ger dig den ultimata kraften att vara en sexuellt laddad man som har befogenhet att stanna uppe i riktigt lång tid. Försök nu och få de super naturliga krafterna genom att betala mycket mindre.

Vad behöver jag veta om Fildena Soft gel?

Det finns verkligen inget stort om Fildena soft gel jämfört med det vanliga hårda piller med 100 mg aktiv ingrediens. Huvudskillnaden är produktformuleringen (och den snabbare absorptionen) men effekten är ganska likartad. Patienterna kan njuta av samma effekt från Fildena Super Active som de vanliga filmdragerade tabletttyperna, fastän Fortune Healthcares mjukgelkapselformulering för Super Active Fildena gör det lättare att absorbera (tar mindre än en timme) vilket gör att patienterna blir lyckligare på grund av att Den snabbare verkan av läkemedlet.

När det gäller intaget kan Fildena Super Active tas 30 minuter till en timme före varje samlagsaktivitet. Patienter kan ta drogen med stora mängder H 2 O. Men frestande det kan tyckas att män inte bör ta Sildenafil-läkemedel som Fildena Super Active med alkoholhaltiga drycker, fritidsdroger eller någon impotensprodukt är strängt förbjudet på grund av den fara som dessa läkemedel kan inducera hos patienterna.

How can I get ahold of Fildena Super Active?

Det vanliga för Fildena soft gel försäljning är på internet, men det är också mycket distribuerat i tillverkarens hemland. Fildena Super Active säljs i olika nätbutiker på nätet, även om köpare måste vara picky av butikerna som de planerar att få sina stash från. Det finns några rekommenderade nätbutiker på nätet, och vi har beskrivit på några av dem och diskuterat om deras status för Fildena Super Active 100 mg tillgänglighet.

Sildenafil Citrate inrymt i alla Fildena Super Active 100 mg gelkapsel är den som är ansvarig för effekten av Fildena-läkemedlet för erektil dysfunktion. Svårigheten att uppnå och upprätthålla ett erektilt svar hos manliga patienter kan hänföras till det felaktiga hormon / kemiska transmittersystemet i patientens kroppar (orsakad av år av kronisk drog- / alkoholmissbruk, psykologiska faktorer, sjukdom, biverkningar av medicin och andra faktorer) som gör den grundläggande sexuella funktionen omöjlig. Fildena tillverkad av det ISO-certifierade / WHO-GMP-ackrediterade företaget Fortune Healthcare i Indien anses vara lika bra som Viagra men är mycket billigare. Priset för de vanliga hårda pillerna är lite mer än en dollar vardera, medan Super Active-varianten varierar lika.


buy fildena super active
KÖP FILDENA